سقف کاذب و دیواره اکسپندد متال (باشگاه)

  • پروژه سقف کاذب و دیواره اکسپنددمتال چشمه ۱۰۰ پهن لاهیجان،
  • شیشه گران، باشگاه گرند رویال
  • طرح و اجرا :گروه
  • مهندسی agroup مهندس حاجی پور