کاربرد ورق های اکسپندد متال

نما اکسپندد متال

در نما اکسپندد متال یا استرچ متال از صفحات فلزی مشبک و توری مانند استرچ متال که غالباً به عنوان پوسته و رویه دوم نما کاربرد دارد، جهت ایجاد سایه روشن و بافت بر روی نمای ساختمان استفاده می شود. فلزات مورد استفاده در این سیستم آهن، استیل، الومینیوم و حتی مس می باشد.

به طور کلی نوعی نما مدرن دو پوسته ساختمانی که در آن از ورق اکسپندد متال / استرچ متال جهت پوشاندن سطح نما استفاده می شود و دارای وزن جداره بسیار سبک، ایمنی بالا، مقاومت و عملکرد عالی در برابر بارهای وارده من جمله زلزله، ظاهری جذاب و منحصر به فرد و قابلیت اجرای آسان و سریع، می باشد. 

 

نما اکسپندد متال / استرچ متال مناسب کارایی و کاربرد

این متریال سبک جهت پوشاندن سطوح دیوارهای پیرامونی و ایجاد بافت سه بعدی در طراحی نمای ساختمان های مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. از کاربرد های مهم این نوع نما استفاده به عنوان پوسته محافظ نما شیشه ای کرتین وال جهت سایه اندازی و کنترل نور خورشید نیز می باشد.

محدودیت نما استرچ متال چیست و در چه شرایطی می توان اجرا نمود؟

به دلیل فرم خاص و وجود چشمه های برش خورده در این سیستم نما، امکان آب بندی، جلوگیری از ورود رطوبت و هدر رفت دمایی به تنهایی وجود ندارد و لذا حتما می بایست پس از اتمام مرحله زیرسازی و قبل از نصب پنل ها اکسپندد / استرچ نسبت به آب بندی و عایق کاری سطوح خارجی دیوارهای پیرامونی به نحو مقتضی و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه اقدام نمود. از جمله این روش ها شاتگریت پالستر انواع مالت آب بند، پوشش توسط انواع رنگ، رزین یا چسب های آب بند نانو، اپوکسی، پلی یورتان جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و استفاده از پشم سنگ، پشم شیشه فوم پلی پورتان، تخته فیبری و رول االستومری جهت عایق صوت و حرارت می باشد.

پنل های نما اکسپندد / استرچ می بایست بر روی شبکه زیرسازی فلزی که متناسب با طرح معماری و ابعاد استاندارد پنل ها ( 2*1 m و m 5.2*2.1 ) طرح ریزی و اجرا گردیده است، نصب شود. این شبکه وظیفه ایجاد یکپارچگی پوسته خارجی و انتقال وزن آن به زمین از طریق سازه اصلی را دارد. از این رو تحت هر شرایطی که امکان دستک گیری و اتصال به سازه اصلی در محل های تیر های افقی طبقات وجود داشته باشد، اجرای این نوع نما نیز ممکن است.

مراحل اجرا نما اکسپندد شامل چه مواردی می باشد؟

اجرا نما استرچ متال یا همان اکسپندد متال شامل مراحل ذیل می باشد:

   •  مطالعات اولیه در زمینه شناخت محصوالت موجود در بازار از نظر ویژگی های ظاهری و مکانیکی، آشنایی با روش های اجرائی ممکن و برآورد هزینه پیش از آغاز ساخت ساختمان و طراحی نما بر اساس اطالعات به دست آمده و دیتیل نصب انتخابی.
   •  نقشه برداری و پیاده سازی نقاط مبنا پس از اجرای اسکلت و دیوارهای پیرامونی
   •  طراحی و تهیه نقشه شاپ زیرسازی و مدول بندی بر اساس طرح معماری، وضعیت موجود سازه و شرایط پروژه
   •  اجرا استراکچر نگهدارنده )که شامل شبکه زیرسازی فلزی می باشد(. البته شبکه زیرسازی پس از اتمام سطح زیر کار
    که دیوار ماسونری، شیشه کرتین وال و یا ورق کامپوزیت آلومینیومی می تواند باشد، می بایست اجرا گردد.
   •  آب بندی و عایق کاری سطوح زیر کار پس از اجرا شبکه زیرسازی یا تنها پس از جوشکاری و نصب دستک های
    اتصال.
   • آماده سازی پنل ها شامل: برش، خم، جوش، سوراخکاری، فریمینگ، رنگ آمیزی )کوره، آکریلیک، اپوکسی و . . . (،
    بسته بندی، حمل و غیره.
   •  نصب، رگالژ و رفع ایراد.

نما اکسپندد متال یا همان نما استرچ متال دارای چه جزئیات اجرایی )دیتیل نصب( می باشد و عوامل موثر در انتخاب آن ها کدامند؟

نما استرچ متال دارای روش های اجراء متنوعی است که بسته به موقعیت پروژه، شرایط محیطی، توقعات و خواسته از پوسته نما، نیروهای وارده، هزینه در نظر گرفته شده، ظاهر مورد نظر و طرح معماری ساختمان انتخاب می گردد و شامل نصب پنل به روش هنگ، فیکس جوش و پیچ، گیره فلنچی نگه دارنده و . . . می باشد.

مزیت نما استرچ متال در چیست؟

از مزیت های نما اکسپندد متال / استرچ متال می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

   1. سبکی و کاهش وزن مرده ساختمان.
   2. کارایی مناسب، سهولت در اجرا و سرعت نصب باال.
   3.  کاهش هزینه تمام شده با توجه به موارد باال.
   4.  مقاومت عالی در مقابل نیروهای وارده از جمله باد و زلزله.
   5. تنوع در جنس، میزان تراکم، فرم و سایز چشمه
   6.  ایمنی باال و عدم ریزش مصالح نما و در مواقع زلزله.
   7. محافظت از نما کرتین وال شیشه ای و کنترل ریزش خرده شیشه در صورت شکست.
   8.  ظاهر مدرن و سه بعدی نما.
   9. طول عمر باال.
   10.  عدم نیاز به نگهداری و نظافت.
   11.  مقاومت باال در برابر شرایط جوی گوناگون.
   12. امکان بازیافت فلزات پرت یا در صورت آسیب پنل ها.

قیمت و هزینه نما اکسپندد به چه عواملی بستگی دارد و چگونه تعیین می گردد؟

قیمت هر متر مربع نما استرچ متال به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین این عوامل وزن مصالح مورد استفاده در هرمتر مربع، روش نصب و نوع فلز مصرفی می باشد.

هزینه نما اکسپندد / استرچ متال از حاصل جمع موارد زیر بدست می آید:

  • قیمت روز هر متر مربع ورق اکسپندد متال – استرچ متال که از جدول مربوطه، بر اساس قیمت روز هر کیلو متال مش و برای انواع ضخامت های ورق، مشخصات چشمه و تراکم، مشخص گردیده است، قابل استخراج می باشد.
  •  اضافه هزینه ناشی از پرت و دور ریز که به طرح معماری و ابعاد کار بستگی دارد.
  •  هزینه تهیه مصالح شبکه زیرسازی فلزی از نظر حجم قوطی مورد نیاز که به وزن مش انتخابی، ارتفاع ساختمان،شرایط ساختگاه و عوامل دیگر بستگی دارد به عالوه هزینه حمل آن.
  • هزینه لوازم و مصالح مصرفی که در طول روند پروژه جهت اجراء نما مورد مصرف قرار می گیرد همچون: الکترود، پیچ،صفحه برش، سیم قپان و غیره.
  • هزینه دستمزد نیرو های اجرایی که بستگی به سختی کار از نظر کار در ارتفاع، پیچیدگی طرح، حجم زیرسازی، ابعاد و وزن پنل ها، نوع سیستم دسترسی به سطح نما )داربست یا کالیمر(، موقعیت آب و هوایی منطقه و فصل اجرای کار،شرایط کارگاه ساختمانی، امکان دسترسی به مراکز رفاهی و خرید، شرایط اسکان تیم اجرائی، حجم پروژه و غیره دارد.
  • هزینه های قطعات و یراق آالت مربوط به دیتیل و روش نصب مورد نظر.
  •  هزینه خدمات مهندسی )هزینه باالسری( شامل ارائه خدمات مشاوره، طراحی دیتیل نصب، نقشه برداری، تهیه نقشه شاپ اجرائی، مدیریت زمانی روند اجرا پروژه، هماهنگی بین تیم های اجرائی و نظارت فنی بر فعالیت آن ها
پاسخ سوالات خود در خصوص نما استرچ متال – اکسپندد متال را نزد مشاوران فنی ما بیابید.
پرسش و پاسخ

سوالات خودر را می توانید از کارشناسان ما بپرسید: