اکسپندد متال

توری لوزی

توری لوزی

توری لوزی یا توری لوزی کششی یکی از رایج‌ترین انواع توری نمای ساختمان است . این توری از جنس‌های آهن

ادامه مطلب ...